gif
slider-1

SQS GROUP

Sənaye xidmət sahəsində keyfiyyəyli, sürətli, güvənilir tərəfdaş!

Beynəlxalq standartlara, sənaye sahələrinin tənzimlənməsi, müştəri tələbləri və digər tələblərə
uyğunluğu dəqiq təmin etməklə, şirkət yerinə yetirilən işlərin keyfiyyətinə xüsusi nəzarət edir,
təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunmasına müntəzəm olaraq diqqət verir.

slider-2

SQS GROUP

Sənaye xidmət sahəsində keyfiyyəyli, sürətli, güvənilir tərəfdaş!

Beynəlxalq standartlara, sənaye sahələrinin tənzimlənməsi, müştəri tələbləri və digər tələblərə
uyğunluğu dəqiq təmin etməklə, şirkət yerinə yetirilən işlərin keyfiyyətinə xüsusi nəzarət edir,
təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunmasına müntəzəm olaraq diqqət verir.

slider-3

SQS GROUP

Sənaye xidmət sahəsində keyfiyyəyli, sürətli, güvənilir tərəfdaş!

Beynəlxalq standartlara, sənaye sahələrinin tənzimlənməsi, müştəri tələbləri və digər tələblərə
uyğunluğu dəqiq təmin etməklə, şirkət yerinə yetirilən işlərin keyfiyyətinə xüsusi nəzarət edir,
təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunmasına müntəzəm olaraq diqqət verir.

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların texniki ekspertizasının keçirilməsi

 • Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan avadanlıq və texniki qurğuların mövcud təlimat və qaydalara uyğun olaraq texniki ekspertizasının keçirilməsi,
 • Qazma, neft-mədən və s.avadanlıqların texniki ekspertizası,
 • Texniki-normativ sənədlərinin (pasportların, formulyarların, istismar təlimatlarının və s) dövlət dilinə bərpası.
Təhlükə potensiallı obyektlər
Energetika

Energetika (enerji avadanlıqlara xidmət)

 • Bina və qurğularda elektrik-quraşdırma işlərinin görülməsi,
 • Yüksək gərginlikli hava elektrik ötürücü xəttlərinin çəkilməsi,
 • Transformator məntəqələrinin quraşdırılması,
 • Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması,
 • Yeraltı kabel xəttlərinin çəkilməsi və transformator meydançalarının quraşdırılması,
 • Hava və kabel ötürücü xətlərinin təmiri və xidmətləri,
 • Elektrik mühərrikləri və generatorların sazlama və təmiri,
 • KTM-nin hazırlanması, təmiri, quraşdırılması və sınağı,
 • 6 – 10 – 35 KV-luq transformatorların təmiri,
 • 6 – 10 – 35 – 110 KV-luq yarımstansiyaların quraşdırılması, təmiri, sazlanması, sınağı,
 • Sazlama və sınaq işləri,
 • Drosser transformatorların quraşdırılması.

Diaqnostika (təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların, texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi)

 • Vizual nəzarət və mexaniki sınaqlar,
 • Ultrasəs müşahidə metodu, rentgenoqrafiya, maqnit-toz metodu,
 • Fırlanan maşınların, qaldırıcı qurğuların və mexanizmlərin vibrodiaqnostika metodu ilə sınaqdan keçirilməsi,
 • Avadanlıqların və texniki qurğuların o cümlədən təhlükəli obyektlərin texniki ekspertizasını həyata keçirir,
 • İstehsalat obyektlərinizin etibarlılığını və təhlükəsizliyini artırır.
DİAQNOSTİKA
Avtomatlaşdırma

Avtomatlaşdırması(texnoloji proseslerin avtomatlaşdırması).

 • Avtomatik idarəetmə sistemlərinin quraşdırılması, sazlanması, təmiri və texniki xidməti,
 • Havalandırma sistemlərinin quraşdırılması, sazlanması.

Nivelirlənmə işləri.

 • Geodeziya.
Nivelirlənmə
Mexanika

Mexanika (mexaniki avadanlıqlara xidmət).

 • Müxtəlf tipli kompressorların quraşdırılması, təmiri, texniki xidməti və onların sazlanması,
 • Müxtəlif növ nasosların, dəzgahların və mühərriklərin təmiri, xidməti və sazlanması,
 • Neft quyularının təmiri,
 • Müxtəlif növ və formalı mexaniki avadanlıqların montaj edilməsi, xidməti, təmiri və sazlanması,
 • Qaldırıcı qurğuların təmiri, quraşdırılması və sazlanması,
 • Qoruyucu Klapanların tənzimlənməsi və təmiri.

Təchizat

 • Bütün növ ölkədaxili və xarici avadanlıqlarının, mal və materialların sifarişi, alınması, çatdırılması xidməti,zəmanət verilməsi.
Təchizat
Müxtəlf sınaq işləri

Müxtəlf sınaq işləri

 • Klapanların sınağı,
 • Separatorların, Tutumların hidravlik sınağı zamanı daxili və xarici baxışın keçirilməsi,
 • Yük qaldırıcı qurğuların (kran, telfer və.s) statik və dinamik sınağı,
 • Dorlar, eklipslər və vişkaların dağıdıcı olmayan üsulla sınağı,
 • Fermaların və Metal Konstruksiyanın sınaq olunması.

Avadanlıqlar

60

Tamamlanmış Layihələr

10

Davam edən Layihələr

53

Müştərilər

3

Partnyorlar

Partnyorlar

logoAtsTrafo

DİSTRİBYUTOR

SQS GROUP Türkiyənin ATS Trafo şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distribyutorudur.

SQS GROUP

Bizə yazın

Şikayət və təkliflərinizlə bağlı formdan istifadə edərək bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz.

Daha yaxşı xidmət göstərmək üçün fikirlərinizi və şərhlərinizi qiymətləndiririk.Fikirləriniz Müştəri
məmnuniyyəti və Keyfiyyət şöbəsi tərəfindən nəzərdən keçirilir və qiymətləndirilir. Sizin fikirləriniz
yalnız keyfiyyət təkmilləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulur və ərizə müraciətinizə heç bir təsir etmir.
SQS GROUP rəhbərliyi personalı və müvafiq hallarda, diplomatik nümayəndəliklər istisna
olmaqla, sizin fikirləriniz üçüncü şəxslə paylaşılmadığını bildirmək istərdik. Dəstəyiniz
üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik.

Bizə yazın

Müəllif Hüquqları ©2020 Bütün hüquqları qorunur.