gif

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların texniki ekspertizasının keçirilməsi

 • Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan avadanlıq və texniki qurğuların mövcud təlimat və qaydalara uyğun olaraq texniki ekspertizasının keçirilməsi,
 • Qazma, neft-mədən və s.avadanlıqların texniki ekspertizası,
 • Texniki-normativ sənədlərinin (pasportların, formulyarların, istismar təlimatlarının və s) dövlət dilinə bərpası.
Təhlükə potensiallı obyektler
Təhlükə potensiallı obyektler
Təhlükə potensiallı obyektler
Təhlükə potensiallı obyektler

Energetika (enerji avadanlıqlara xidmət)

 • Bina və qurğularda elektrik-quraşdırma işlərinin görülməsi,
 • Yüksək gərginlikli hava elektrik ötürücü xəttlərinin çəkilməsi,
 • Transformator məntəqələrinin quraşdırılması,
 • Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması,
 • Yeraltı kabel xəttlərinin çəkilməsi və transformator meydançalarının quraşdırılması,
 • Hava və kabel ötürücü xətlərinin təmiri və xidmətləri,
 • Elektrik mühərrikləri və generatorların sazlama və təmiri,
 • KTM-nin hazırlanması, təmiri, quraşdırılması və sınağı,
 • 6 – 10 – 35 KV-luq transformatorların təmiri,
 • 6 – 10 – 35 – 110 KV-luq yarımstansiyaların quraşdırılması, təmiri, sazlanması, sınağı,
 • Sazlama və sınaq işləri,
 • Drosser transformatorların quraşdırılması.
Energetika
Energetika
Energetika
Energetika

Diaqnostika (təhlükə potensiallı obyektlərdə istismar olunan avadanlıqların, texniki qurğuların diaqnostikası və digər texniki yoxlamaların keçirilməsi)

 • Vizual nəzarət və mexaniki sınaqlar,
 • Ultrasəs müşahidə metodu, rentgenoqrafiya, maqnit-toz metodu,
 • Fırlanan maşınların, qaldırıcı qurğuların və mexanizmlərin vibrodiaqnostika metodu ilə sınaqdan keçirilməsi,
 • Avadanlıqların və texniki qurğuların o cümlədən təhlükəli obyektlərin texniki ekspertizasını həyata keçirir,
 • İstehsalat obyektlərinizin etibarlılığını və təhlükəsizliyini artırır.
Diaqnostika
Diaqnostika
Diaqnostika
Diaqnostika
Diaqnostika
Diaqnostika

Avtomatlaşdırması(texnoloji proseslerin avtomatlaşdırması).

 • Avtomatik idarəetmə sistemlərinin quraşdırılması, sazlanması, təmiri və texniki xidməti,
 • Havalandırma sistemlərinin quraşdırılması, sazlanması.
Avtomatlaşdırma
Avtomatlaşdırma
Avtomatlaşdırma
Avtomatlaşdırma

Nivelirlənmə işləri.

 • Geodeziya.
Nivelirlənmə
Nivelirlənmə
Nivelirlənmə
Nivelirlənmə

Mexanika (mexaniki avadanlıqlara xidmət).

 • Müxtəlf tipli kompressorların quraşdırılması, təmiri, texniki xidməti və onların sazlanması,
 • Müxtəlif növ nasosların, dəzgahların və mühərriklərin təmiri, xidməti və sazlanması,
 • Neft quyularının təmiri,
 • Müxtəlif növ və formalı mexaniki avadanlıqların montaj edilməsi, xidməti, təmiri və sazlanması,
 • Qaldırıcı qurğuların təmiri, quraşdırılması və sazlanması,
 • Qoruyucu Klapanların tənzimlənməsi və təmiri.
Mexanika
Mexanika
Mexanika
Mexanika
Mexanika
Mexanika
Mexanika

Təchizat

 • Bütün növ ölkədaxili və xarici avadanlıqlarının, mal və materialların sifarişi, alınması, çatdırılması xidməti,zəmanət verilməsi.
Təchizat
Təchizat
Təchizat
Təchizat
Təchizat

Müxtəlf sınaq işləri

 • Klapanların sınağı,
 • Separatorların, Tutumların hidravlik sınağı zamanı daxili və xarici baxışın keçirilməsi,
 • Yük qaldırıcı qurğuların (kran, telfer və.s) statik və dinamik sınağı,
 • Dorlar, eklipslər və vişkaların dağıdıcı olmayan üsulla sınağı,
 • Fermaların və Metal Konstruksiyanın sınaq olunması.
Müxtəlif sınaq işləri
Müxtəlif sınaq işləri
Müxtəlif sınaq işləri
Müxtəlif sınaq işləri
Müəllif Hüquqları ©2020 Bütün hüquqları qorunur.